Powrót Powrót
Skonsolidowany i jednostkowy raport za II Q 2023
03.08.2023

Zarząd Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") w załączeniu przekazuje skonsolidowany oraz jednostkowy raport za drugi kwartał 2023 roku.

 

Skonsolidowany i jednostkowy raport za II Q 2023

 

 

 

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Prezes zarządu - Jarosław Olejarz