Powrót Powrót
Skonsolidowany i jednostkowy raport za I Q 2023
15.05.2023

Zarząd Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") w załączeniu przekazuje skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2023 roku.

 

Raport skonsolidowany i jednostkowy za I Q 2023

 

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Jarosław Olejarz - Prezes Zarządu