Raporty roczne

Raport 1/2014
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2014 rok.

Raporty kwartalne

Raport 4/2014
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za IV kwartał 2014 roku
Raport 3/2014
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2014 roku
Raport 2/2014
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2014 roku.
Raport 1/2014
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2014 roku