Raporty roczne

Raport 1/2015
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2015 rok.

Raporty kwartalne

Raport 4/2015
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za IV kwartał 2015 roku
Raport 3/2015
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2015 roku
Raport 2/2015
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2015 roku
Raport 1/2015
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2015 roku