Powrót Powrót
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2022 roku
16.05.2022

Zarząd Femion Technology S.A. z siedzibą  we Wrocławiu ("Spółka") w załączeniu przekazuje skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2022 roku.

 

Załącznik: Femion Technology S.A. - skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2022

 

Jarosław Olejarz-Prezes Zarządu

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznik   nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"