Powrót Powrót
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2022 roku
16.08.2022

Zarząd Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") w załączeniu przekazuje skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2022 roku.


Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Załącznik - Femion Technology S.A. - Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2022 roku