Powrót Powrót
Informacja nt. rezygnacji z kontynuowania projektu uzyskania licencji bankowej na Litwie

Data sporządzenia: 2018-12-19

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 1/2018 w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu uzyskania licencji bankowej na Litwie (Projekt) Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Spółka", "Emitent", "SMS Kredyt Holding") informuje, że w dniu 19 grudnia 2018 roku podjął decyzję o rezygnacji z kontynuowania Projektu, która tego samego dnia uzyskała akceptację ze strony Rady Nadzorczej Spółki.
Celem Projektu było zapewnienie Grupie SMS Kredyt Holding S.A. trwałego i przewidywalnego źródła finansowania dla działalności pożyczkowej, co w świetle zakończonych analiz okazało się niemożliwe do realizacji w oczekiwanym przez Spółkę zakresie.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku z podjęciem decyzji o zakończeniu Projektu rozpoczyna prace mające na celu analizę możliwych opcji strategicznych, wspierających dalszy rozwój działalności pożyczkowej Grupy Emitenta. W szczególności Emitent rozważy możliwość pozyskania partnera strategicznego (branżowego lub finansowego) jak również nawiązanie szerszej współpracy operacyjnej z funduszami sekurytyzacyjnymi.
O podjęciu ewentualnych dalszych decyzji dotyczących kierunków strategicznego rozwoju Zarząd Emitenta będzie informował w trybie właściwych raportów.