Powrót Powrót
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Data sporządzenia: 2018-12-13

Zarząd spółki SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 13 grudnia 2018 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie notyfikacyjne w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od podmiotu blisko związanego z osobami zarządzającymi Emitentem, tj. od spółki zależnej Profeskasa S.A. dotyczące transakcji związanych z objęciem obligacji wyemitowanych przez Emitenta.

Treść ww. powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu:

_Notyfikacja_art._19_MAR_formularz_Profeskasa_objecie_AR.pdf