Powrót Powrót
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 8 czerwca 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-06-11                                     
    
Podstawa prawna                                 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (Spółka) informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 czerwca 2018 r. (ZWZ) był Pan Janusz Tchórzewski, któremu przysługiwało 8 091 664 głosów z takiej samej liczby akcji Spółki, co stanowiło 97,21% głosów na tym ZWZ oraz stanowiło 54,54% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.