Powrót Powrót
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 czerwca 2018 roku

Data sporządzenia: 2018-05-11                                 

Podstawa prawna                             
Inne uregulowania     

Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SMS Kredyt Holding S.A. na dzień 8 czerwca 2018 roku, które odbędzie się o godzinie 09:00 w biurze Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c. we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21 _IV piętro_. W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, jak również Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach pkt 10 planowanego porządku obrad.     
Załączniki:

  Zwolanie_ZWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_11052018.pdf    
  Zalacznik_nr_1_-_Projekty_uchwal_ZWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_8.06.2018.pdf    
  Zalacznik_nr_2_-_Wzor_pelnomocnictwa_do_glosowania_na_ZWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_8.06.2018.pdf    
  Zalacznik_nr_3_-_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_na_ZWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_8.06.2018.pdf    
  Zalacznik_nr_4_-_Formularz_Instrukcji_glosowania_ZWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_8.06.2018.pdf    
  Zalacznik_nr_5_-_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_2017.pdf