Powrót Powrót
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Data sporządzenia: 2018-02-09                                 

Podstawa prawna                             
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:                                     
Zarząd spółki SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 9 lutego 2018 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie notyfikacyjne w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce. Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.     

Załącznik:

Mar-Tadeusz_Uchmanowicz.pdf