Powrót Powrót
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 grudnia 2017 roku

Data sporządzenia: 2017-11-10                                 
    
Podstawa prawna                             
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMS Kredyt Holding S. A. na dzień 8 grudnia 2017 roku, na godzinę 9:00 ("Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w biurze Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c. we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21, IV piętro. Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki:
1.Ogłoszenie o zwołaniu NWZA SMS Kredyt Holding S.A.
2.Projekty uchwał NWZA SMS Kredyt Holding S.A.
3.Wzór pełnomocnictwa do głosowania na NWZA SMS Kredyt Holding S.A.
4.Formularz Instrukcji Głosowania NWZA SMS Kredyt Holding S.A.
5.Informacja o ogólnej liczbie akcji na NWZA SMS Kredyt Holding S.A.
    
Załączniki:

  Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA.pdf    
  Zalącznik_nr_1_-_Projekty_uchwal_NWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA__8.12.2017.pdf    
  Zalacznik_nr_2_-_Wzór_pelnomocnictwa_do_glosowania_na_NWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_8.12.2017.pdf    
  Zalącznik_nr_3_-_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_na_NWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_8.12.2017.pdf    
  Zalącznik_nr_4_-_Formularz_Instrukcji_glosowania_NWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_8.12.2017.pdf