Powrót Powrót
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 26 czerwca 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-06-26                                     

Podstawa prawna                                 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (Spółka) informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2017 r. (NWZ) był Pan Janusz Tchórzewski, któremu przysługiwało 8 091 664 głosów z takiej samej liczby akcji Spółki, co stanowiło 99,98% głosów na tym NWZ oraz stanowiło 54,5381% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.