Powrót Powrót
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 20 czerwca 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-06-22                                     
    
Podstawa prawna                                 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (Spółka) informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 czerwca 2017 r. (ZWZ) był Pan Janusz Tchórzewski, któremu przysługiwało 8 091 664 głosów z takiej samej liczby akcji Spółki, co stanowiło 96,53% głosów na tym ZWZ oraz stanowiło 54,5381 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.