Powrót Powrót
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Data sporządzenia: 2017-06-01                                 

Podstawa prawna                             
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:                                     
Zarząd spółki SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 1 czerwca 2017 roku do Spółki wpłynęły dwa powiadomienia notyfikacyjne w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od podmiotu blisko związanego z osobami zarządzającymi Emitentem, tj. od spółki zależnej Profeskasa S.A. dotyczące transakcji związanych z obligacjami wyemitowanymi przez Emitenta. Treść ww. powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Załączniki:

Notyfikacja_art._19_MAR_formularz_Profeskasa_wykup_AL_zm.pdf

Notyfikacja_art._19_MAR_formularz_Profeskasa_objecie_AO_zm.pdf