Powrót Powrót
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2017 roku

Data sporządzenia: 2017-05-23                                 

Podstawa prawna                             
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                   
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SMS Kredyt Holding S.A. na dzień 20 czerwca 2017 roku, które odbędzie się o godzinie 09:00 w biurze Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c. we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21 (IV piętro). W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, jak również Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach pkt 10 planowanego porządku obrad.     

Załączniki:

  Zwolanie_ZWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_20.06.2017.pdf    
  Zalącznik_nr_1_-_Projekty_uchwal_ZWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_20.06.2017.pdf    
  Zalacznik_nr_2_-_Wzór_pelnomocnictwa_do_glosowania_na_ZWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_20.06.2017.pdf    
  Zalącznik_nr_3_-_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_na_ZWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_20.06.2017.pdf    
  Zalącznik_nr_4_-_Formularz_Instrukcji_glosowania_ZWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_20.06.2017.pdf    
  Zalącznik_nr_5_-_Sprawozdanie_RN_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_2016.pdf