Powrót Powrót
Wykup i wyrejestrowanie obligacji serii AJ

Data sporządzenia: 2016-12-07                                     
    
Podstawa prawna                                 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.     

Treść raportu:                                     
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 102/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji serii AJ oraz raportu bieżącego EBI nr 107/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przydziału obligacji serii AJ ("Obligacje"), Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że otrzymał od Domu Maklerskiego pismo z dnia 6 grudnia 2016 r., informujące o wyrejestrowaniu Obligacji z niepublicznego rejestru instrumentów finansowych prowadzonego przez Dom Maklerski, które dokonane zostało w związku z dokonaniem w terminie zapadalności wykupu 3.075 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł za jedną obligację.