Powrót Powrót
Korekta informacji o transakcjach uzyskanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  Data sporządzenia: 2016-09-20
 

Zarząd spółki SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu 12/2016 z dnia 03.08.2016 roku oraz raportu 17/2016 z dnia 01.09.2016 r. informuje, że w dniu 16.09.2016 r. oraz w dniu 20.09.2016 r. do Spółki wpłynęło łącznie 6 skorygowanych powiadomień notyfikacyjnych w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W opublikowanych w dniach 03.08.2016 oraz 01.09.2016 r. powiadomieniach skorygowano w szczególności punkt 4d_ poprzez poprawne wskazanie ceny transakcji jako średniej ceny transakcji ważonej wolumenem. W opublikowanych w dniach 03.08.2016 r. oraz 01.09.2016 r. powiadomieniach jako cenę transakcji wskazano błędnie wartość całkowitą transakcji.

Treść skorygowanych powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

 
  Załączniki                    
  1_Skorygowany_Formularz_notyfikacji_MAR.pdf    
  2_Skorygowany_Formularz_notyfikacji_MAR.pdf    
  3_Skorygowany_Formularz_notyfikacji_MAR.pdf    
  4_Skorygowany_Formularz_notyfikacji_MAR.pdf    
  5_Skorygowany_Formularz_notyfikacji_MAR.pdf    
  6_Skorygowany_Formularz_notyfikacji_MAR.pdf