Powrót Powrót
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
 

Data sporządzenia: 2016-09-01

Zarząd spółki SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 31 sierpnia 2016 roku oraz 1 września 2016 roku do Spółki wpłynęło łącznie 5 powiadomień notyfikacyjnych w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w tym 4 od następujących osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce:
1. Pan Tomasz Kęcerski – Członek Rady Nadzorczej,
2. Pan Tadeusz Uchmanowicz – Członek Rady Nadzorczej,
3. Pan Jakub Urbański – Członek Rady Nadzorczej,
4. Pani Małgorzata Urbańska – Lach – Członek Rady Nadzorczej.

Dodatkowo do Spółki wpłynęło powiadomienie od osoby blisko związanej z jednym z ww. członków Rady Nadzorczej.

Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Powiadomienia złożone zostały w związku z objęciem obligacji Emitenta serii AN przez ww. osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną.

 
  Załączniki                    
  1_Formularz_notyfikacji_MAR.pdf    
  2_Formularz_notyfikacji_MAR.pdf    
  3_Formularz_notyfikacji_MAR.pdf    
  4_Formularz_notyfikacji_MAR.pdf    
  5_Formularz_notyfikacji_MAR.pdf