Powrót Powrót
Informacja osoby pełniącej obowiązki zarządcze o spełnieniu wobec niej świadczeń z tytułu wykupu obligacji serii AG
 

Data sporządzenia: 2016-08-03

Zarząd spółki SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 3 sierpnia 2016 r. do Spółki wpłynęło w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR zawiadomienie notyfikacyjne, którego treść Emitent przekazuje w załączeniu. Zawiadomienie złożone zostało w związku ze spełnieniem przez Emitenta w dniu 29 lipca 2016 r. wobec wszystkich obligatariuszy świadczeń z tytułu wykupu przez Spółkę obligacji serii AG w terminie ich zapadalności zgodnie z warunkami uchwały emisyjnej Zarządu SMS Kredyt Holding S.A. z dnia 8 lipca 2014 r.
O wykupie przedmiotowej serii obligacji Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 29/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. W odniesieniu do osoby przekazującej zawiadomienie notyfikacyjne rozliczenie świadczenia nastąpiło po uprzednim wydaniu przez Emitenta zgody, o której mowa w art. 19 ust. 12 lit. b Rozporządzenia MAR.

 
  Załączniki                    
  2016-08-03_Notyfikacja_Daniel_Meniow.pdf