Powrót Powrót
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 21 lipca 2016 r.

Data sporządzenia: 2016-07-26

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (Spółka) informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 lipca 2016 r. (NWZ) był Pan Janusz Tchórzewski, któremu przysługiwało 8 091 664 głosów z takiej samej liczby akcji Spółki, co stanowiło 96,2414 % głosów na tym NWZ oraz stanowiło 54,3448 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.