Powrót Powrót
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lipca 2016 roku
  Data sporządzenia:  2016-06-23

 

Podstawa prawna

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
 

 

Treść raportu:

                 
  Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 lipca 2016 roku, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w biurze Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c. we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21 _IV piętro_. Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.  
  Załączniki                    
  Zwolanie_NWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA.pdf    
  Zalącznik_nr_1_-_Projekty_uchwal_NWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA.pdf    
  Zalacznik_nr_2_-_Wzór_pelnomocnictwa_do_glosowania_na_NWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA.pdf    
  Zalącznik_nr_3_-_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_na_NWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA.pdf    
  Zalącznik_nr_4_-_Formularz_Instrukcji_glosowania_NWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA.pdf