Powrót Powrót
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 03 czerwca 2016 r.

Data sporządzenia:  2016-06-09

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 03 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA zwołanym na dzień 03 czerwca 2016 r.

1. Janusz Tchórzewski: 8 091 664 głosów (8 091 664 akcji zwykłych), co stanowiło 98,4408 % głosów na tym ZWZA oraz 54,3448 % w ogólnej liczbie głosów.