Powrót Powrót
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03 czerwca 2016 roku.

Data sporządzenia: 2016-05-05                                 

Temat                                         
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03 czerwca 2016 roku.     

Podstawa prawna                             
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    
Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 03 czerwca 2016 roku, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w biurze Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c. we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21 (IV piętro) . Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.     
Załączniki                                         

  Zwolanie_ZWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_03062016.pdf    
  Zalacznik_nr_1_-_Projekty_uchwal_na_ZWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA._03062016.pdf    
  Zalacznik_nr_2_-_Wzór_pelnomocnictwa_do_glosowania_na_ZWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_03062016.pdf    
  Zalacznik_nr_3_-_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_na_ZWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA._03062016.pdf    
  Zalacznik_nr_4_-_Formularz_instrukcji_glosowania_przez_pelnomocnika_na_ZWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_03062016.pdf