Powrót Powrót
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 29 czerwca 2012 r.

Data sporządzenia: 2012-07-02                                     

Podstawa prawna                                 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
    
Treść raportu:                                     
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA z 29 czerwca 2012 r.
1. BJT S.à r.l.; 8.477.120 głosów (8.477.120 akcji imiennych), co stanowiło 71,31% głosów na tym ZWZA i 56,51% w ogólnej liczbie głosów.
2. AGU S.à r.l.; 3.322.880 głosów (3.322.880 akcji imiennych), co stanowiło 27,95% głosów na tym ZWZA i 22,15% w ogólnej liczbie głosów.