Powrót Powrót
Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Data sporządzenia: 2012-01-11                                     
    
Podstawa prawna                                 
Inne uregulowania     

Treść raportu:                                     
Na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji Zarząd Spółki SMS KREDYT HOLDING S.A. (Emitent) informuje, iż dnia 10.01.2012 r. uzyskał dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym od dnia 10.01.2012 r. Emitent rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI w zakresie dotyczącym spółek, których instrumenty finansowe są wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.