Powrót Powrót
Wystąpienie przez spółkę zależną z wnioskiem do KNF wydanie zezwolenia na świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczych

Zarząd SMS Kredyt Holding („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 grudnia 2020 roku powziął informację o przesłaniu w tym samym dniu przez TryPay S.A. spółkę zależną od Emitenta (działającą poprzednio pod nazwą Profeskasa S.A), prowadzącą działalność w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zmianę posiadanego przez tą spółkę zezwolenia na świadczenie usług płatniczych. Wniosek do KNF obejmuje rozszerzenie posiadanego zezwolenia o świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczych Payment Initiation Service („PIS”). W ramach tej usługi (w przypadku pozytywnej decyzji KNF) spółka TryPay S.A. będzie działać jako dostawca - Payment Initiation Service Provider („PISP”) i będzie zlecać, w imieniu swoich klientów, dokonywanie transferu środków pieniężnych z rachunków tych klientów prowadzonych w innych instytucjach finansowych, na rzecz wskazanych odbiorców. Aktualnie spółka TryPay S.A. posiada zezwolenie na świadczenie usług przekazu pieniężnego oraz usługi dostępu do informacji na rachunku - Account Information Services („AIS”), o czym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 21/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku. Emitent przewiduje, że uzyskanie zezwolenia na świadczenie przez TryPay S.A. dodatkowej usługi PIS, wraz z rozpoczęciem świadczenia usługi AIS, co nastąpi z początkiem 2021 roku, będzie miało znaczny wpływ na uzyskiwane przez spółkę TryPay S.A. przychody oraz wyniki finansowe, a tym samym na sytuację finansową Emitenta, który posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki TryPay S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Jarosław Olejarz - Prezes Zarządu