Powrót Powrót
Sprostowanie uchwały w sprawie zamiaru wcześniejszego częściowego przedterminowego wykupu Obligacji AP

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 50/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zamiaru wcześniejszego częściowego przedterminowego wykupu Obligacji AP na żądanie Spółki i zawiadomienia Obligatariuszy informuje, że w związku z omyłką pisarską w treści uchwały Zarządu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przedterminowego częściowego wykupu zabezpieczonych Obligacji serii AP, która odnosi się do liczby Obligacji będących przedmiotem wykupu, podjął w dniu 23 grudnia 2020 r. uchwałę w sprawie sprostowania uchwały nr 1 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przedterminowego częściowego wykupu Obligacji serii AP, zgodnie z którą wykupowi podlegać będzie (nie jak pierwotnie wskazano 842 sztuki Obligacji AP o łącznej wartości nominalnej 842.000,00 zł), a 846 sztuk Obligacji AP o łącznej wartości nominalnej 846.000,00 zł. Pozostałe postanowienia uchwały dotyczącej wykupu obligacji nie ulegają zamianie.

Po realizacji wykupu, prawidłowa liczba nieumorzonych Obligacji AP wynosić będzie 2.981 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 2.981.000,00 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Jarosław Olejarz - Prezes Zarządu