Powrót Powrót
Odpowiedź na pytanie w trybie art. 429 § 1 KSH

Spółka informuje, iż została zobowiązana w trybie art. 429 § 1 KSH do
udzielenia odpowiedzi akcjonariuszowi, na pytanie zadane na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 8 grudnia
2017 roku. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym, do akcjonariusza
została przesłana odpowiedź. Spółka poniżej przedstawia pytanie wraz z
odpowiedzią udzieloną przez Zarząd.


Na pytanie: „Czy emisja obligacji na kwotę 10.000.000 zł (słownie:
dziesięć milionów złotych) jest niezbędna do funkcjonowania spółki i czy
jest to konieczne do prowadzenia bieżącej działalności spółki?”


Spółka udzieliła odpowiedzi: "Zarząd uważa, że emisja obligacji na
powyższą kwotę jest niezbędna do funkcjonowania Spółki i konieczna do
prowadzenia bieżącej działalności.".

 


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 13 Załącznik Nr 3 do Regulaminu
NewConnect.

 

Jarosław Olejarz - Prezes Zarządu