Powrót Powrót
Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki
 
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") z żalem informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o śmierci Pana Jarosława Lenarta - wieloletniego Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Jarosław Lenart pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 9 lutego 2015 r.
Zarząd Spółki składa na ręce rodziny i najbliższych kondolencje i wyrazy współczucia z powodu straty.
Obecnie w skład Rady Nadzorcze Spółki wchodzi 5 osób, a więc nie ma konieczności uzupełniania składu Rady.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Jarosław Olejarz - Prezes Zarządu