Powrót Powrót
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 roku SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") w załączeniu przekazuje skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

  • Jarosław Olejarz - Prezes zarządu

 

Załącznik: Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2020