Powrót Powrót
Treść uchwał powziętych w trakcie obrad ZWZ SMS Kredyt Holding S.A. SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna
W związku z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. zwołanego na dzień 14 sierpnia 2020 r. ("ZWZ"), Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez to ZWZ. ZWZ podjęło wszystkie uchwały zgodnie z porządkiem obrad tzn. nie było uchwał objętych porządkiem obrad, które nie zostały podjęte przez ZWZ. Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z głosowanych uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 - 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

  • ŁUKASZ KOPACZ - RADCA PRAWNY

 

Załącznik: Treść Uchwał