Powrót Powrót
Częściowy przedterminowy wykup i wyrejestrowanie Obligacji AS i AP SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 19/2020 i 20/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zamiaru wcześniejszego częściowego przedterminowego wykupu Obligacji serii AS oraz Obligacji serii AP na żądanie Spółki („Obligacje”), Zarząd SMS Kredyt Holding („Emitent”) informuje o dokonanym w dniu dzisiejszym, tj. 18 maja 2020 r. przedterminowym częściowym wykupie Obligacji AS i AP. Zgodnie z wysłanymi żądaniami wykupu, wykupowi podlegało łącznie 1.334 Obligacji w tym: 268 sztuk obligacji serii AP oraz 1.066 sztuk obligacji serii AS. o łącznej wartości nominalnej 1.334.000 zł („Wcześniejszy Wykup”). Jednocześnie w tym samym dniu doszło do wyrejestrowania podlegających Wcześniejszemu Wykupowi Obligacji serii AS i Obligacji serii AP z ewidencji prowadzonej przez Dom Maklerski BOŚ S.A. W wyniku realizacji Wcześniejszego Wykupu obecnie liczba obligacji serii AP wynosi 6.383 sztuk, a ich łączna wartość nominalna 6.383.000 zł. Termin wykupu pozostałych obligacji serii AP przypada na dzień 9 lutego 2021 roku. W wyniku realizacji Wcześniejszego Wykupu obecnie liczba obligacji serii AS wynosi 9.558 sztuk, a ich łączna wartość nominalna 9.558.000 zł. Termin wykupu pozostałych obligacji serii AS przypada na dzień 27 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

  • Łukasz Kopacz - Radca prawny