Powrót Powrót
Zmiany w Zarządzie Emitenta SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30 marca 2020 r. Spółka otrzymała rezygnacje Pani Wioletty Bartkowiak i Pana Krzysztofa Nadolskiego z pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki oraz rezygnację z funkcji Członków Zarządu spółki zależnej, tj.: SMS Kredyt Sp. z o.o. Rezygnacje wskazują 31 marca 2020 r. jako dzień, w którym Pani Wioletta Bartkowiak  i Pan Krzysztof Nadolski zaprzestaną pełnienia powyższych funkcji. Nie wskazano przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect