Powrót Powrót
Częściowa spłata kredytu rewolwingowego przez Emitenta

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 20/2017 oraz 17/2018 dotyczących umowy kredytu rewolwingowego, Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu "Spółka", "Emitent"_informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 grudnia 2019 roku Spółka dokonała częściowej spłaty ww. kredytu w kwocie 2 mln zł i tym samym wysokość kredytu zostanie pomniejszona do kwoty 7,5 mln zł.

Emitent przypomina, że zgodnie z warunkami umowy kwota przyznanego kredytu wynosiła 9,5 mln zł _dziewięć milionów pięćset tysięcy_, natomiast jako dzień spłaty kredytu został wskazany dzień 21 sierpnia 2020 roku.

 


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

  • Joanna Januszewska-Noga - radca prawny