Powrót Powrót
Aktualizacja informacji nt. współpracy z bankiem Santander Bank Polska S.A.

Data sporządzenia: 2019-09-18

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 17/2018 z 22 maja 2018 roku Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 18 września 2019 r. Spółka zawarła z bankiem Santander Bank Polska S.A. (Bank) aneks do umowy kredytu rewolwingowego.
Aktualnie okres dostępności kredytu w kwocie 9,5 mln zł został określony na koniec października 2020 r. Po tym okresie kwota udostępnionego kredytu będzie ulegała comiesięcznemu obniżeniu o kwotę 0,79 mln zł a dzień spłaty kredytu został ustalony na okres 30 września 2021 roku.
Warunki współpracy z Bankiem przewidują przy tym, możliwość uzgodnienia na mocy odrębnego aneksu prolongaty okresu dostępności kwoty kredytu w wysokości 9,5 mln zł na okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych.
W pozostałym zakresie warunki współpracy pomiędzy Spółką a Bankiem nie ulegają istotnym zmianom.