Powrót Powrót
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Data sporządzenia: 2019-09-03

Zarząd spółki SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] informuje, że w dniu 3 września 2019 roku do Spółki wpłynęły dwa powiadomienia notyfikacyjne w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w tym jedno od członka rady nadzorczej, a drugie od podmiotu będącego osobą blisko związaną z ww. osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Powiadomienia dotyczą transakcji związanych z wykupem obligacji serii AN wyemitowanych przez Emitenta. O wykupie i umorzeniu obligacji tej serii Emitent informował raportem nr ESPI 32/2019.

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Osoba reprezentująca spółkę: Joanna Januszewska-Noga – radca prawny