Powrót Powrót
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Data sporządzenia: 2019-09-02

Zarząd spółki SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu "Emitent", "Spółka" informuje, że w dniu 30 sierpnia 2019 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie notyfikacyjne w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od osoby będącej osobą blisko związaną z jednym z członków rady nadzorczej Spółki. Powiadomienie dotyczy transakcji związanych z wykupem obligacji serii AN wyemitowanych przez Emitenta. O wykupie i umorzeniu obligacji tej serii Emitent informował raportem nr ESPI 32/2019.

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Osoba reprezentująca spółkę: Joanna Januszewska-Noga – radca prawny