Powrót Powrót
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Data sporządzenia: 28-06-2019

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze..
Zarząd spółki SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu  "Emitent", "Spółka" informuje, że w dniu 27 czerwca 2019 roku do Spółki wpłynęły powiadomienia notyfikacyjne w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od trzech osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce oraz od jednej osoby blisko związanej z jednym z członków zarządu Spółki. Powiadomienia dotyczą transakcji związanych z tzw. rolowaniem obligacji wyemitowanych przez Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.