Powrót Powrót
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 17 czerwca 2019 r.

Data sporządzenia: 2019-06-17

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Treść raportu:

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (Spółka) informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 czerwca 2019 r. (NWZ) był Pan Janusz Tchórzewski, któremu przysługiwało 8 091 664 głosów z takiej samej liczby akcji Spółki, co stanowiło 99,98% głosów na tym NWZ oraz stanowiło 54,54% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.