Powrót Powrót
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2019 roku

Data sporządzenia: 2019-05-17

Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMS Kredyt Holding S.A. na dzień 17 czerwca 2019 roku, które odbędzie się o godzinie 09:00 w biurze Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c. we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21 (IV piętro). W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Załączniki:

Zwolanie_NWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_17062019.pdf
Zalacznik_nr_1_-_Projekty_uchwal_na_NWZA_SMSKH_17062019.pdf
Zalacznik_nr_2_-_Wzor_pelnomocnictwa_do_glosowania_na_NWZA_SMSKH_17062019.pdf
Zalacznik_nr_3_-_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_na_NWZA_SMSKH_17062019.pdf
Zalacznik_nr_4_-_Formularz_instrukcji_glosowania_na_NWZA_SMSKH_17062019.pdf