Powrót Powrót
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 maja 2019 roku

Data sporządzenia: 2019-04-05

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. _"Spółka"_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SMS Kredyt Holding S.A. na dzień 7 maja 2019 roku, które odbędzie się o godzinie 09:00 w biurze Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c. we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21 _IV piętro_. W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, jak również Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach pkt 10 planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki:
   
Zwolanie_ZWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_7.05.2019.pdf
Zalacznik_nr_1_-_Projekty_uchwal_ZWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_7.05.2019.pdf
Zalacznik_nr_2_-_Wzor_pelnomocnictwa_do_glosowania_na_ZWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_7.05.2019.pdf
Zalacznik_nr_3_-_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_na_ZWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_5.04.2019.pdf
Zalacznik_nr_4_-_Formularz_Instrukcji_glosowania_ZWZA_SMS_KREDYT_HOLDING_SA_7.05.2019.pdf
Zalacznik_nr_5_-_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej__SMS_Kredyt_Holding_SA_za_rok_obrotowy_2018.pdf