Powrót Powrót
Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
15.05.2024

Zarząd Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1. pkt 1) oraz ust. 2 i 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"