Powrót Powrót
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2021 roku

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") w
załączeniu przekazuje skonsoliodowany oraz jednostkowy raport za I
kwartał 2021 roku.


Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

 Jarosław Olejarz - Prezes Zarządu

 

SMS Kredyt Holding S.A. - skonsolidowany oraz jednostkowy raport za I kwartał 2021