Powrót Powrót
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku
10.11.2021

Zarząd Femion Technology S.A. (dawniej SMS Kredyt Holding S.A.) z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") w załączeniu przekazuje skonsoliodowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Załącznik: Femion Technology S.A. - skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2021.pdf

 

Jarosław Olejarz - Prezes Zarządu