Powrót Powrót
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
10.08.2023

Zarząd Femion Technology S.A. _"Spółka"_ przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 10 sierpnia 2023 r. decyzji o zwołaniu na dzień 11 września 2023 r. na godz. 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w biurze Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c. we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21 - IV piętro.

W załączeniu znajdują się następujące dokumenty:
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
2. Projekty uchwał na NWZA Femion Technology S.A.
3. Wzór pełnomocnictwa do głosowania na NWZA Femion Technology S.A.
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce na NWZA Femion Technology S.A.
5. Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika na NWZA Femion Technology S.A.