Powrót Powrót
Złożenie przez spółkę zależną zawiadomienia o planowanym zakończeniu działalności w charakterze małej instytucji płatniczej
05.12.2022

Zarząd Femion Technology S.A. _"Emitent"_ informuje, że dniu dzisiejszym, tj. 5 grudnia 2022 roku otrzymał informację od spółki zależnej Emitenta tj. Payment Technology Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, że spółka ta przesłała w dniu dzisiejszym do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o zamiarze zakończenia prowadzenia przez nią z dniem 6 grudnia 2022 r. działalności w charakterze małej instytucji płatniczej.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Prezes zarządu - Jarosław Olejarz