Powrót Powrót
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
30.05.2023

Zarząd Femion Technology S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie z dnia 30 maja 2023 r. o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2023 r. na godz. 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w biurze Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c. we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21 _IV piętro_.

W załączeniu znajdują się następujące dokumenty:

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

2. Projekty uchwał na ZWZA Femion Technology S.A.

3. Wzór pełnomocnictwa do głosowania na ZWZA Femion Technology S.A.

4. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce na ZWZA Femion Technology S.A.

5. Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika na ZWZA Femion Technology S.A.

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.